EU-projekt

 

Mentorpoolen har drivit två olika EU-projekt:

 

Ett handlade om att stärka kvinnliga företagare i deras entreprenöriella krafter. Målsättningen med projekt "Nytänk" var att fler kvinnor och yngre personer skulle få en positiv attityd till entreprenörskap och eget företagande. Man skulle få insikt i och kunskap om att det finns både kvinnor och yngre förebilder som lyckats väl i sitt entreprenörskap i det samhälle som nu växer fram.

 

I dag kan en entreprenör och företagare ha många fler ansikten än den gängse bild som har förmedlats och fortfarande förmedlas via media och en del utbildningar.

 

Målsättningen var också att fler kvinnor och yngre person skulle våga satsa på ett entreprenörskap och ett eget företagande. Via en utbildning som i sitt anslag tilltalar och inspirerar både kvinnor och män, äldre och yngre ska fler uppleva att entreprenörskap och företagande är en intressant väg och ett möjligt val. Förebilder är viktigt för alla och speciellt för de målgrupper som är underrepresenterade inom området.

 

Ytterligare en målsättning var att småföretagare, kvinnor eller yngre, skulle få förkovra sig och utveckla kunskap och kompetens som inte stimulerats tidigare och på så sätt kunna utveckla sina rörelser ytterligare. För en entreprenör och företagare är utvecklingen av sin egen person en av förutsättningarna för att kunna utveckla sin verksamhet. Det ville projekt "Nytänk" stötta.

 

 

Vill du läsa mer om hur projektet gick? Kan du läsa den oberoende utvärderinge här intill.

 

Ett där vi jobbade med långtidssjukskrivna för att bygga upp deras mentala plattform så de skulle kunna komma tillbaka i arbete genom att stärka, utveckla och medvetandegöra individens egna förmågor och kvaliteter. "Livskoden"

 

Arbetsmarknaden av idag är både mentalt och känslomässigt påfrestande för många av oss. I vårt samhälle är vårt arbete en stor del av vårt liv, och blir därför ofta också en stor del av vår identitet. När vi då hamnar utanför ramarna i tex. arbetslöshet, sjukskrivning är risken stor att vi blir vilsna och tappar vårt förtroende för oss själva och vår förmåga att prestera.

 

I detta projekt ville vi utveckla, stärka och göra individen mer medveten om sina verkliga personliga resurser. Detta leder till att ge individen en starkare plattform att verka utifrån där hon på ett bättre sätt kan ta ett större ansvar för sitt liv och sin situation. En stark person med en god självkännedom blir en naturlig attraktion på arbetsmarknaden. I projektet utgick vi ifrån psykosyntesens helhetssyn och NLP:ns förståelse för hur människan fungerar för att leverera ett tillfredsställande resultat.

 

 

Vill du läsa mer om hur projektet gick? Kan du läsa den oberoende utvärderingen här intill