Referenser

NÖJDA RÖSTER FRÅN MENTORPOOLENS KUNDER

EU-Projekt, Nytänk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur den utomstående oberoende utvärderingen av Nytänk. De önskemål och kommentarer som kommit in i enkäterna i övrigt handlar nästan enbart om positiva omdömen så som:

 

- ”Bra insikter.”

- ”Alla föredrag är givande.”

- ”Givande att höra de andra deltagarnas synpunkter.”

- ”Det är hög klass [på workshopen] som vanligt.”

 

De inslag som verkar ge i särklass mest positiva kommentarer är när det handlar om mental träning och verktyg för att hantera kritiska tankar. Under punkten ”Vad var särskilt värdefullt i dagens workshop/föreläsning” har bland annat dessa kommentarer hittats i enkäter för olika föreläsningar/

 

workshopar:

- ”Insikten om hur stor betydelse mina tankar har på hur mina handlingar går.”

- ”Att kunna se min vision mentalt.”

- ”Att koncentrera mig på mina resurser och styrkor.”

- ”Att jag har fått verktyg att använda mig av för att fatta klokare beslut.”

 

 

Startkraft AB, uppdrag som jobbcoach under 2009 – för personal på Volvo Lastvagnar Tuve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citat från deltagare från Volvo LV:

 

”Egentligen var det tur att jag blev uppsagd, nu vågade jag ta chansen att starta eget och jag fick verkligen proffsig hjälp av min coach både mentalt och mera säljtekniskt.”

 

”Efter ett antal samtal med min coach förstod jag att det var helt rätt att ta chansen att utbilda mig till hovslagare.”

 

 

 

 

 

Terapeutiska samtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citat från deltagare som gått i terapi och personer i deras närhet.

 

”Jag vill så gärna skicka dig några rader och tacka för det goda arbetet du har gjort tillsammans med NN. Samtalen hos dig har gjort henne så gott. Hon hanterar livet och situationer på ett helt nytt sätt numera. Hon har blivit mycket tryggare och säkrare på det hon gör.”

 

”Människor kommer inte in i mig och gräver runt. Känner mig mer intakt, inte sönderriven. Känner en större tillit till mig själv”

 

”Nu njuter jag av att vara en del i ett större sällskap, känner mig delaktig och att människor lyssnar på mig.”

 

Workshops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citat från deltagare i olika workshops.

 

”Sist men inte minst så är det oerhört häftigt vad man kan uppnå i grupp. Vilket ökat värde!”

 

”Jag tyckte om känslan av att alla funderingar och tankar togs till vara med största allvar.”

 

”Det gav en extra dimension att göra övningarna tillsammans och dela erfarenheter. Tyckte om upplägget att det var strukturerat med specifika teman, och blandat som föreläsning och samtal.”